☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedszkole Integracyjne w Koszalinie
Grafika zawierająca herb Przedszkole Integracyjne w Koszalinie

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Przedszkole Integracyjne w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • • W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zenona Kwiatkowska.
 • E-mail: pikoszalin33@gmail.com
 • Telefon: 94-34-53-880

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miasto Koszalin
 • Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
 • E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
 • Telefon: 94-34-88-600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Integracyjne w Koszalinie budynek przy ul. Władysława IV 143

Do budynku parterowego prowadzą dwa wejścia, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Po prawej stronie od pierwszego ciągu komunikacyjnego znajduje się kancelaria.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada system przeciwpożarowy, bezpieczne strefy ewakuacji, każda sala wyposażona jest w drzwi balkonowe – wyjścia ewakuacyjne.

Z tyłu budynku są wyznaczone miejsca parkingowe. Dojazd do budynku możliwy jest samochodem, oraz można dojść pieszo.

 Przedszkole Integracyjne w Koszalinie budynek na osiedlu Jamno-Łabusz przy ul. Szkolnej 1.

Do budynku prowadzi jedno wejście, wyposażone w dwa schodki oraz pojazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek.

Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada system przeciwpożarowy, bezpieczne strefy ewakuacji, dodatkowe wyjście ewakuacyjne.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta (co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia) Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić (e-mailem, , listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tel. 94 345 38 80, email. pikoszalin33@gmail.com

Inne informacje i oświadczenia

Przedszkola Integracyjne w Koszalinie  nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anetta Gabrysiak
(2015-08-05 08:39:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Anetta Gabrysiak
(2021-03-24 08:16:04)
 
 
liczba odwiedzin: 145494

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X