Zestawienie dochodów i wydatków

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

2008 ROK

 

Dział 801

Rozdział 80104

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

2008 rok

1

2

3

4

I.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU

 -36 700

II

DOCHODY OGÓŁEM

1 674 780

III.

RAZEM SUMA BILANSOWA

(I + II)

1 638 080

IV

WYDATKI OGÓŁEM

1 675 780

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)

-37 700